Obecní knihovna v Daňkovicích


O knihovně

Půjčovní doba
Čtvrtek od 19.00–20.00 hodin.

Knihovna se nachází v budově Obecního úřadu.

Kontakt
Knihovnice – Lydie Burešová
tel.: 566 664 533 (OÚ)
e-mail:
ou.dankovice@seznam.cz 

Obecní knihovna Daňkovicích, Daňkovice 9, 592 03 Daňkovice

Zřizovatel
Obecní Daňovice, Daňkovice 9, 592 03 Daňkovice

Knihovní řád
Příloha knihovního řádu o ochraně osobních údajů (GDPR).

Statistika pro rok 2021
- 1014 knih ve vlastním fondu
- 5 registrovaní čtenáři (ze 154 obyvatel obce)

Kontakt: 566 802 801